Hội đồng nhân dân các quận, huyện tổ chức Kỳ họp số, không giấy tờ vào Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023

Sáng 10/2, Thường thực HĐND thành phố tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ Chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND thành phố và HĐND các quận, huyện. Đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Quang cảnh Hội nghị.

Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về Chuyển đổi thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 389/KH-UBTVQH15 ngày 26/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân”; thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 12/01/2023 của UBND thành phố về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2023. Thường trực HĐND thành phố dự kiến triển khai thực hiện một số nhiệm vụ về Chuyển đổi số năm 2023 tập trung vào 2 nhóm nhiệm vụ đó là: Triển khai thực hiện Kỳ họp số, Kỳ họp không giấy tờ đối với HĐND quận, huyện. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 389/KH-UBTQH15 ngày 26/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố báo cáo về nhiệm vụ Chuyển đổi số tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo HĐND các quận, huyện nhất trí với chủ trương triển khai nhiệm vụ Chuyển đổi số trong hệ thống HĐND các cấp của thành phố. Tuy nhiên, đối với nhiệm vụ triển khai thực hiện Kỳ họp số, Kỳ họp không giấy tờ đối với HĐND quận, huyện, một số địa phương chưa triển khai do gặp khó về bố trí kinh phí. Về nhiệm vụ phát triển hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đồng bộ, liên thông từ HĐND cấp tỉnh đến HĐND cấp huyện và cấp xã theo Kế hoạch 389 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, một số đại biểu cho rằng đây là nhiệm vụ khó, đề nghị HĐND thành phố có văn bản hướng dẫn HĐND các quận, huyện triển khai thực hiện, bảo đảm kết nối đồng bộ, liên thông, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư…

Đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận Hội nghị.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu dự họp, phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá cao kết quả thực hiện Chuyển đổi số và sự vào cuộc chủ động của Thường trực HĐND các quận, huyện thời gian qua. Về nhiệm vụ triển khai thực hiện Kỳ họp số, Kỳ họp không giấy tờ đối với HĐND quận, huyện, đồng chí yêu cầu HĐND các quận, huyện hoàn thành chậm nhất vào tháng 6/2023 và tổ chức vào Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023. Đối với các địa phương đã triển khai Kỳ họp số, Kỳ họp không giấy tờ tiếp tục điều chỉnh, nâng cấp bổ sung cho phù hợp, bảo đảm tính đồng bộ, liên thông của cả hệ thống HĐND. Với những địa phương gặp khó về kinh phí, nhanh chóng báo cáo về Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố tổng hợp, gửi các Sở, ngành để bố trí kinh phí.

Đối với nhiệm vụ phát triển hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đồng bộ, liên thông từ HĐND cấp tỉnh đến HĐND cấp huyện và cấp xã, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị phấn đấu hoàn thành đề xuất chủ trương đầu tư, trình HĐND thành phố phê duyệt tại kỳ họp HĐND thành phố giữa năm; hoàn thành xây dựng các Dự án trình HĐND thành phố bố trí vốn thực hiện tại Kỳ họp HĐND thành phố cuối năm. Thường trực HĐND các địa phương cần vào cuộc quyết liệt, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong năm nay; các sở, ngành ưu tiên bố trí kinh phí, có giải pháp hiệu quả, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ, Dự án.

Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố dự thảo văn bản kết luận hội nghị làm cơ sở để Thường trực HĐND các quận, huyện triển khai thực hiện, gửi UBND và các sở, ngành thành phố để tăng cường phối hợp, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ…

Nguồn: haiphong.gov.vn