Doanh nghiệp bứt phá trong chuyển đổi số

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là một trong ba trụ cột thúc đẩy quá trình phát triển nhanh, bền vững; đồng thời là một trong những khâu đột phá lớn, góp phần giúp doanh nghiệp…