Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống khủng bố

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-BCD ngày 03/3/2017 của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố và đảm bảo an ninh, an toàn hàng không thành phố Hải Phòng về chương trình công tác phòng chống khủng bố 2017. Ngày 22/12/2017, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã…