Dẫn đầu thu hút FDI

Năm 2023, Hải Phòng là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước trong thu hút vốn đầu tư FDI, ước đạt 3,5 tỷ USD. Điều đó khẳng định hiệu quả các biện pháp xúc tiến đầu tư của lãnh đạo thành phố; đồng thời đòi hỏi sự quyết…

Ngày 27/12/2023, khai mạc Diễn đàn Chuyển đổi số Hải Phòng 2023 với chủ đề “Kiến tạo dữ liệu số – Nền tảng phát triển kinh tế, xã hội”

Nhằm thúc đẩy chuyển đổi số Hải Phòng trên cả 03 trụ cột kinh tế trọng điểm, gồm: Công nghiệp công nghệ cao, Cảng biển logistics và Du lịch thương mại. Ngày 27/12/2023, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Tiệp, Diễn đàn Chuyển đổi số Hải…