Chi bộ Công đoàn – Doanh nghiệp Khu Kinh tế Hải Phòng tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 12

Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 27/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên; Hướng dẫn số 08 HD/ĐU của Đảng ủy Khu Kinh tế ngày 26/10/2023 về việc thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến tại Chi bộ Công đoàn – Doanh nghiệp Khu Kinh tế Hải Phòng, ngày 24/12, Chi bộ Công đoàn Doanh nghiệp tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 12, thí điểm dưới hình thức sinh hoạt trực tuyến với sự tham gia của 70 Đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ.

Quang cảnh buổi sinh hoạt

Đồng chí Nguyễn Hồng Quang – Bí thư Chi bộ Công đoàn – Doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng chủ trì buổi Sinh hoạt

Tính đến nay, Chi bộ Công đoàn – Doanh nghiệp hiện có 49 đảng viên chính thức và 23 đảng viên dự bị. Thời gian qua, Chi bộ Công đoàn doanh nghiệp đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khu Kinh tế và chương trình công tác để tham mưu thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm đúng kế hoạch; chất lượng thực hiện nhiệm vụ được nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm chung của cơ quan, đơn vị. Chế độ sinh hoạt chi bộ được duy trì tốt, bước đầu triển khai sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề đạt hiệu quả, góp phần quan trọng vào thành tích chung của chi bộ.

Buổi sinh hoạt diễn ra trực tuyến với sự tham gia của 70 Đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ

Tại cuộc sinh hoạt, các đảng viên của Chi bộ đã thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giới thiệu, kết nạp Đảng viên, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp; phối hợp trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động; các giải pháp hỗ trợ đảng viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Chi bộ đã thống nhất thông qua chỉ tiêu năm 2024 giới thiệu 180 quần chúng được cử đi học lớp cảm tình Đảng, kết nạp mới 60 Đảng viên, chỉ tiêu trong tháng 1/2024: Mỗi đảng viên phát hiện, giới thiệu cho chi bộ 01 quần chúng ưu tú; gửi hồ sơ, đề nghị Đảng ủy kết nạp ít nhất 15 quần chúng ưu tú.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm