Hạ tầng giao thông

QUY HOẠCH ĐƯỜNG SẮT THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2021 – 2030

• Hoàn thành cải tạo, nâng cấp và khai thác có hiệu quả tuyến đường sắt hiện có, xây dựng hệ thống công trình đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt, các điểm giao cắt khác mức giữa đường bộ và đường sắt. • Nghiên cứu xây…

Hạ tầng giao thông – đòn bẩy thay đổi diện mạo thành phố Cảng

Trong giai đoạn 2015-2020, Hải Phòng xây dựng khoảng 45 cây cầu; trong đó, tiêu biểu nhất phải kể đến cầu vượt biển Tân Vũ-Lạch Huyện có chiều dài khoảng 16km gồm cả đường dẫn. Cầu Tân Vũ-Lạch Huyện là cây cầu vượt biển có chiều dài lớn nhất Việt…

Hải Phòng phát triển và hoàn thiện hạ tầng giao thông

Cầu Hoàng Văn Thụ đi vào hoạt động đã tạo kết nối và là điểm nhấn cho cảnh quan giao thông đô thị Hải Phòng. Ảnh: ĐỨC NGHĨA Nghị quyết số 45 ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Hải Phòng đến năm 2030,…