QUY HOẠCH ĐƯỜNG SẮT THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2021 – 2030

• Hoàn thành cải tạo, nâng cấp và khai thác có hiệu quả tuyến đường sắt hiện có, xây dựng hệ thống công trình đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt, các điểm giao cắt khác mức giữa đường bộ và đường sắt.

• Nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt điện khí hóa Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng dài 380 km, khổ 1.435 mm và tuyến đường sắt ven biển Nam Định – Thái Bình – Hải Phòng – Quảng Ninh dài 120km, khổ 1.335 mm

• Xây dựng mới đường sắt nối các cảng Lạch Huyện, Đình Vũ dài 99,7 km, khổ 1.435 mm.