Bộ GTVT đồng thuận xây dựng bến container số 5, số 6 tại cảng Lạch Huyện

Tàu lớn vào làm hàng tại cảng container quốc tế Hải Phòng. Ảnh: Duy Thính (báo Hải Phòng)

Đây là dự án do Tập đoàn Hateco đề xuất có mục tiêu xây dựng 2 bến tại khu bến Lạch Huyện dài 750 m; cỡ tàu tiếp nhận từ 100.000 tấn (8.000 TEU) đến 160.000 tấn (14.000 TEU).

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có công văn số 12941/BGTVT – KHĐT gửi Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng bến số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng

Theo Bộ GTVT, tại Quyết định số 2973/QĐ-BGTVT ngày 5/8/2014 của Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng đến năm 2020 định hướng đến 2030, Phụ lục các thông số quy hoạch chi tiết nêu rõ: giai đoạn từ năm 2020 đến 2025 gồm 6 bến container và 3 bến tổng hợp có thể tiếp nhận tàu tổng hợp trọng tải 50.000 tấn (tàu 100.000 tấn giảm tải), tàu container đến 6.000 TEU (tàu 8.000 TEU giảm tải), năng lực thông qua 35 triệu tấn/năm; giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030 và sau 2030 gồm 16 bến container và 7 bến tổng hợp có thể tiếp nhận được tàu tổng hợp trọng tải 100.000 tấn, tàu container tới 8.000 TEU hoặc hơn, năng lực thông qua 118 triệu tấn/năm.

Theo đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, quy mô Dự án gồm 2 bến cập tàu (Bến cảng số 5, 6 thuộc Khu bến cảng Lạch Huyện) có công năng khai thác kết hợp hàng container và hàng tổng hợp; tổng chiều dài 2 bến 750 m; cỡ tàu tiếp nhận từ 100.000 tấn (8.000 TEU) đến 160.000 tấn (14.000 TEU); 1 bến sà lan với chiều dài tuyến mép bến là 150 m có thể tiếp nhận sà lan 48 TEU và sà lan tổng hợp đến 600 tấn. Dự án được đầu tư làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 từ 2020 – 2025 xây dựng các hạng mục công trình đáp ứng cho tàu trọng tải 100.000 tấn (8.000 TEU) giảm tải, giai đoạn 2 đến năm 2030 và sau năm 2030 đầu tư nâng cấp đáy bến, khu nước đậu tàu, kết nối luồng cho tàu trọng tải 100.000 tấn (8.000 TEU) đầy tải.

Do đó, đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về việc đầu tư xây dựng Bến số 5, 6 phù hợp về quy mô bến cảng biển; cỡ tàu tiếp nhận cho giai đoạn 1 và 2 (tàu tổng hợp 100.000 tấn, tàu container sức chở 8.000 TEU).

Bộ GTVT đánh giá việc Tập đoàn Hateco đề xuất điều chỉnh việc đầu tư xây dựng các Bến cảng số 5, 6 chỉ khai thác hàng container là phù hợp với quy hoạch chi tiết cảng biển được duyệt về công năng bến cảng biển.

Do vậy, Bộ GTVT đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng căn cứ công năng, quy mô, thời điểm đầu tư Bến cảng số 5, 6 thuộc Khu bến Lạch Huyện đã được phê duyệt quy hoạch và cập nhật đề xuất của Công ty CP Tập đoàn Hateco về công năng Bến cảng số 5, 6 để tổng hợp, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định.

Nguồn: baodautu.vn