Thông tin chi phí

Quyết định về việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án; dự toán chi phí lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Số ký hiệu: 14/2023/QĐ-UBND Ngày ban hành: 28/03/2023 Người ký: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố – Nguyễn Văn Tùng Trích yếu: Quyết định về việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án; dự toán chi phí lập, thẩm định, phê duyệt đồ án…