Tiềm năng và lợi thế thu hút FDI tại Hải Phòng

Tiềm năng và lợi thế thu hút đầu tư nước ngoài có thể được chia thành hai loại: lợi thế cứng và lợi thế mềm. Theo đó, Hải Phòng đang ghi điểm rất cao với nhà đầu tư trên thang đánh giá lợi thế cứng với vị trí địa lý…