Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn thành phố Hải Phòng

Sáng ngày 21/12/2018, tại Trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp với các Công đoàn ngành: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị…