Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn thành phố Hải Phòng

Sáng ngày 21/12/2018, tại Trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp với các Công đoàn ngành: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hải Phòng lần thứ XIV cho hơn 400 cán bộ công đoàn là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra, Ban nữ công cấp cơ sở trở lên.

Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Tống Văn Băng – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; Bùi Thị Ngọc – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố; Hoàng Đình Long – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố.

Đồng chí Tống Văn Băng – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, có các chuyên đề được đưa ra nghiên cứu như: Tư duy mới và những vấn đề lớn của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Đổi mới việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong tình mới; vấn đề đổi mới phương thức hoạt động, công tác thông tin tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của tổ chức công đoàn.

Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị đã giúp cho cán bộ công đoàn Khu kinh tế và các ngành nắm bắt được những quan điểm cơ bản, những điểm mới trong Nghị quyết và có kế hoạch triển khai sáng tạo trong thực tiễn công tác góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng phát triển vững mạnh hơn trong tình hình mới./

Thực hiện: NTL-Trung tâm thông tin, dịch vụ kỹ thuật công nghiệp và môi trường