Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng: Hơn 89 nghìn sáng kiến cải tiến, làm lợi gần 880 tỷ đồng

Sáng 7/7, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị biểu dương lao động giỏi năm 2023, cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu, doanh nghiệp vì người lao động.

Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng hiện quản lý 340 công đoàn cơ sở với 164.526 lao động, đoàn viên 160.646 người. Phát huy truyền thống năng động, sáng tạo và kinh nghiệm chỉ đạo các phong trào thi đua; phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được công nhân lao động thuộc Công đoàn Khu kinh tế hưởng ứng tích cực, mang lại hiệu quả cao.

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2023, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng đã có 4 công trình sản phẩm trị giá 1.232 tỷ đồng, có 89.330 sáng kiến cải tiến, làm lợi 879,8 tỷ đồng.

87 công nhân, lao động có đề tài sáng tạo được LĐLĐ thành phố xét duyệt đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo năm 2023; 107 hồ sơ tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật CNVCLĐ thành phố Hải Phòng năm 2023-2024 với giá trị làm lợi gần 262 tỷ đồng.

Đại diện lao động giỏi và cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu giao lưu tại chương trình

Nhiều sáng kiến với các giải pháp tối ưu, hợp lý hoá được áp dụng đã tạo ra nhiều sản phẩm mới có chất lượng cao, cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu ô nhiễm môi trường tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu, nâng cao trình độ, năng lực quản lý và trình độ chuyên môn của đội ngũ công nhân, lao động.

Qua đó, góp phần cùng doanh nghiệp, đơn vị vượt qua khó khăn, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế.

Các cá nhân tiêu biểu được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”

Một số công đoàn cơ sở triển khai tốt phong trào thi đua “Lao động sáng tạo, lao động giỏi” trong công nhân lao động như: Công đoàn Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam, Công ty TNHH sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam; Công ty TNHH IKO Thompson Việt Nam; Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng, Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng…

Các doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động được biểu dương

Tại hội nghị, 19 cá nhân đã có nhiều đóng góp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Công đoàn Khu kinh tế cũng biểu dương 95 cán bộ công đoàn cơ sở và công nhân lao động giỏi tiêu biểu; 20 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động.

Chuyên đề An ninh Hải Phòng