Môi trường

Hội thảo tham vấn ý kiến đối với Báo cáo kết quả đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

(MPI) – Để hoàn thiện hồ sơ quy hoạch trước khi trình Hội đồng thẩm định thông qua, chiều ngày 30/6/2023 đã diễn ra Hội thảo tham vấn ý kiến đối với Báo cáo kết quả đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch thành phố Hải Phòng thời…