Hải Phòng điểm sáng trong thu hút đầu tư

Trên cơ sở hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cùng với nhiều cơ chế chính sách và thủ tục hành chính thông thoáng, Hải Phòng hiện đang là một điểm đến đầy hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Ngày…