KCN Nam Cầu Kiền đón thêm dự án mới của nhà đầu tư Hồng Kông

Ngày 09/11/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư HK Unified Chemical Factory Limited (Hồng Kông) thực hiện “Dự án đầu tư sản xuất keo Toong I Việt Nam” tại Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Mục tiêu và quy mô của dự án là sản xuất 2,1 nghìn tấn keo/năm. Tổng vốn đầu tư của dự án là 1,5 triệu USD (toàn bộ bằng vốn góp). Diện tích đất dự kiến sử dụng là hơn 10.000 m2, thời hạn hoạt động của dự án là 45 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoạt động chính thức từ tháng 2/2017. Dự án đầu tư sản xuất keo Toong I Việt Nam là dự án FDI thứ 22 vào khu công nghiệp, khu kinh tế Hải Phòng kể từ đầu năm 2016 đến nay. Qua đó một lần nữa khẳng định Hải Phòng là điểm đến hấp dẫn, thân thiện của các nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài./.

Thực hiện: Trung tâm Thông tin – tư vấn dịch vụ kỹ thuật công nghiệp và môi trường