Cơ hội để chuyển đổi số đột phá

Việc Luật Giao dịch điện tử sửa đổi được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, hứa hẹn sẽ là đòn bẩy quan trọng cho quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam Nhiều điểm mới đột phá Điểm…

Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển sản xuất thông minh

Doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển sản xuất thông minh Hiện nay, chuyển đổi số đã trở thành một thực tế bắt buộc các doanh nghiệp phải tham gia để có thể phát triển và tránh tụt hậu. Điều này có thể thấy thông qua việc ngày…

Hội nghị công bố quyết định của UBND thành phố về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng

Ngày 07/7/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố quyết định của UBND thành phố về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng.