Hải Phòng đang sẵn sàng cho những mục tiêu lớn trong năm 2021

“Với mục tiêu lớn, quyết tâm cao, trên hành trình vươn ra biển lớn, Hải Phòng đang phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2020, sẵn sàng cho những mục tiêu lớn của năm 2021”. Hải Phòng bước vào năm 2020 với đầy khó…

Xây dựng hệ thống quá cảnh hải quan trực tuyến mới của ASEAN

Hệ thống Quá cảnh Hải quan ASEAN sẽ thúc đẩy hiệu quả các các hoạt động quá cảnh qua khu vực, giúp giảm thời gian, chi phí vận chuyển thương mại xuyên biên giới trong khối ASEAN. Ngày 30-11, Đội ngũ Quản lý Trung tâm ACTS cho biết, các thương nhân…

Hỗ trợ ít nhất 100.000 doanh nghiệp chuyển đổi số

Tới năm 2025, tối thiểu 100.000 doanh nghiệp được hỗ trợ kỹ thuật về chuyển đổi số, theo chương trình vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại lễ công bố Ngày 3/12, tại…