Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng

Sáng ngày 13/6/2020, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập (17/6/2005 – 17/6/2020) và Biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020, Lao động giỏi – Lao động sáng tạo…