Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng: Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU và Kết luận số 01-KL/TW

Chiều 14/6/2024, Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà…