Chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật phục vụ công nhân viên Công ty TNHH Pegatron Việt Nam

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Sở Văn hóa và Thể thao, Công ty TNHH Pegatron Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật phục vụ công nhân viên Công ty TNHH Pegatron Việt Nam. Chương trình nhận được sự tham gia và hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cán bộ, nhân viên, người lao động trong công ty.

* Một số hình ảnh tại chương trình: