10 tháng, hơn 22,46 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Số liệu vừa được Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố, tính đến ngày 20/10/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đã đạt hơn 22,46 tỷ USD, giảm 5,4% so với cùng…

Bài toán lợi ích khi thu hút FDI

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn đang chảy vào Việt Nam, nhưng câu hỏi cần quan tâm nhất vẫn là hiệu quả của dòng vốn này đến đâu, Việt Nam sẽ được hưởng lợi gì? Coca-Cola và xu hướng “đầu tư xanh” Ngày 14/10/2022, theo kế hoạch,…

Chuyển đổi số tại Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng – Vì mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính công, thu hút đầu tư – Kỳ I: Chuyển đổi số từ nhận thức đến giải pháp

Thực hiện chuyển đổi số là một nội dung nằm trong chủ đề năm 2022 của thành phố Hải Phòng hướng đến công cuộc cách mạng 4.0. Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế…