Khu công nghiệp MP Đình Vũ đón dự án đầu tư mới

Ngày 07/4/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty cổ phần Liên Việt Logistics (nhà đầu tư trong nước) thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng kho bãi Liên Việt Logistics” tại Khu công nghiệp MP…