Thêm dự án FDI mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng

Ngày 01/4/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 01 nhà đầu tư cá nhân quốc tịch Singapore để thực hiện dự án “Sản xuất các sản phẩm nhãn mác quần áo và phụ kiện may mặc” tại Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, huyện Thủy Nguyên, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Mục tiêu của dự án là sản xuất các loại nhãn mác quần áo và phụ kiện may mặc để phục vụ thị trường nội địa và quốc tế với quy mô trong năm sản xuất ổn định là 135 triệu nhãn in/năm; 30 triệu nhãn in chuyển nhiệt/năm. Tổng vốn đầu tư của dự án là 3,2 triệu USD, trong đó vốn góp để thực hiện dự án là 1 triệu USD. Diện tích đất dự kiến sử dụng 7.255 m2, thời hạn hoạt động của dự án là 42 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Theo kế hoạch, dự án sẽ sản xuất chính thức từ tháng 4/2017./.

Thực hiện: Trung tâm Xúc tiến đầu tư