Tăng hấp dẫn trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa các nước đang phát triển trong thu hút vốn FDI vào các khu công nghiệp khiến Việt Nam cần nhìn nhận và đánh giá hiệu quả của các mô hình khu công nghiệp. Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư toàn cầu có…

Cửa “sáng” trong thu hút FDI

Các điều kiện nền tảng vững mạnh của Việt Nam sẽ giúp các nhà đầu tư gạt bỏ những biến động ngắn hạn do Covid-19 và tiếp tục chọn Việt Nam là điểm đến. Ngoài những ngành, lĩnh vực đã thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư quốc…