Hội nghị Sơ kết công tác phối hợp nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng trong khu công nghiệp, khu kinh tế

Ngày 09/9/2021, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Thanh ủy, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng và Liên đoàn Lao động thành phố. Ông Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; ông Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng; ông Tống Văn Băng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cùng tham dự và chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo sơ kết tại Hội nghị, trong thời gian qua, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Ban Dân vận Thành ủy và Liên đoàn Lao động thành phố đã phối hợp chặt chẽ, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng trong khu công nghiệp, khu kinh tế đạt nhiều kết quả thiết thực, khả quan; hoàn thành 5/8 nội dung phối hợp tại Kế hoạch số 01-KH/BDTU-BQLKKT-LĐLĐTP ngày 25/5/2021. Từ đầu năm đến nay, quan hệ lao động tại doanh nghiệp ổn định, không phát sinh trường hợp tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể; chưa phát sinh trường hợp lây lan dịch bệnh trong Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo thuận, thống nhất đề ra 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2021, đó là: (1) Tiếp tục tăng cường nắm tình hình công nhân lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế về đời sống việc làm, điều kiện sinh hoạt, về phòng chống dịch bệnh COVID-19; (2) tăng cường hiệu quả công tác thu hút lao động, xây dựng nhà ở cho công nhân lao động; (3) phối hợp tổ chức Hội nghị Tọa đàm “Một số vấn đề về công tác quản lý, cơ chế, chính sách đối với lực lượng lao động nhập cư làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế Hải Phòng”; (4) tổ chức tuyên truyền về pháp luật lao động, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại khu công nghiệp, khu kinh tế bằng hình thức phù hợp, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19; (5) tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng với chủ doanh nghiệp, cán bộ công đoàn cơ sở, người lao động tại khu công nghiệp, khu kinh tế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”.

Ông Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị.

Ông Lê Trung Kiên, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng nhấn mạnh: Qua chương trình phối hợp, các đơn vị đã có sự trao đổi thông tin liên tục, đầy đủ, kịp thời qua đó đạt được nhiều kết quả thiết thực. Quan hệ lao động tại doanh nghiệp ổn đinh, đảm bảo thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế – xã hội; tạo phúc lợi cho người lao động trong khu công nghiệp khu kinh tế.

Trong thời gian tới, ông Lê Trung Kiên cam kết Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận Thành ủy, Liên đoàn Lao động thành phố cùng các đơn vị liên quan; xác định tiếp tục tập trung cao cho công tác phòng chống dịch Covid 19; nghiên cứu, đề xuất xây dựng các cơ chế, chính sách liên quan đến nhà ở xã hội cho người lao động; nâng cao chất lượng triển khai các mô hình Dân vận khéo tiêu biểu, phấn đấu tăng thêm 10-12 mô hình Dân vận khéo tiêu biểu trong năm 2022. Đẩy mạnh phát huy hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Cùng với đó, các đơn vị đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn, hội trong khu kinh tế, khu công nghiệp