Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị kết nối doanh nghiệp để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm trong quá trình thực hiện tháo dỡ cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà

Ngày 23/8/2021, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị kết nối doanh nghiệp để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm trong quá trình thực hiện tháo dỡ cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.  Ông Lê Trung Kiên…

Triển khai nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư và đăng ký doanh nghiệp Hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp

Ngày 18/8/2021, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng ban hành văn bản số 3644/BQL-QLĐT về việc triển khai nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư và đăng ký doanh nghiệp Hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu…

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm đợt diễn tập phòng, chống Covid – 19 theo mô hình “3 tại chỗ” và “1 cung đường – 2 điểm đến”

Ngày 17/8/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết diễn tập phòng, chống Covid-19 theo mô hình “3 tại chỗ” và “1 cung đường – 2 điểm đến”. Ông Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý…

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng ban hành các văn bản số: 3541/BQL-LĐ, 3542/BQL-LĐ, 3543/BQL-LĐ

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng ban hành các văn bản số: 3541/BQL-LĐ ngày 12/8/2021 về việc vệ sinh khử khuẩn phòng, chống dịch Covid – 19 theo hướng dẫn của…

Công văn số 3502/BQL-QLDN về việc tiêu thụ sản phẩm trong quá trình thực hiện Đề án cắt giảm, di chuyển, tháo dỡ cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng trân trọng đề nghị các doanh nghiệp trong Khu kinh tế và các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố hỗ trợ chính quyền và nhân dân huyện Cát Hải tiêu thụ sản phẩm trong quá trình thực hiện Đề án…