Triển khai nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư và đăng ký doanh nghiệp Hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp

Ngày 18/8/2021, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng ban hành văn bản số 3644/BQL-QLĐT về việc triển khai nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư và đăng ký doanh nghiệp Hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; các nhà đầu tư, tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp, dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố về thủ tục đăng ký đầu tư trực tuyến và thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Xem chi tiết Văn bản số 3644/BQL-QLĐT ngày 18/8/2021 của Ban Quản lý Khu Kinh tế tại file đính kèm.