Công văn số 3502/BQL-QLDN về việc tiêu thụ sản phẩm trong quá trình thực hiện Đề án cắt giảm, di chuyển, tháo dỡ cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng trân trọng đề nghị các doanh nghiệp trong Khu kinh tế và các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố hỗ trợ chính quyền và nhân dân huyện Cát Hải tiêu thụ sản phẩm trong quá trình thực hiện Đề án cắt giảm, di chuyển, tháo dỡ cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà

Mọi thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây