Khu công nghiệp MP Đình Vũ đón dự án đầu tư mới

Ngày 07/4/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty cổ phần Liên Việt Logistics (nhà đầu tư trong nước) thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng kho bãi Liên Việt Logistics” tại Khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Mục tiêu của dự án là cung cấp dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ khai báo hải quan, dịch vụ logistics và hoạt động giao nhận hàng hóa; dịch vụ bốc xếp container, hàng rời từ tàu về kho; vận tải hàng hóa đến địa điểm theo yêu cầu của khách hàng và dịch vụ bưu chính. Quy mô giai đoạn 1 của dự án trong năm sản xuất ổn định là: 200.000 tấn hàng lưu kho/năm; 70.000 TEU hàng container/năm. Tổng vốn đầu tư của dự án là gần 366 tỷ đồng, trong đó vốn góp để thực hiện dự án là 20 tỷ đồng. Diện tích đất dự kiến sử dụng hơn 150.000 m2, thời gian thực hiện dự án là 41 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của dự án sẽ được đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 10/2016./.

Thực hiện: Trung tâm Xúc tiến đầu tư