Hội thảo khoa học “Chuyển đổi xanh, bền vững và thực hành ESG – tích hợp chiến lược phát triển doanh nghiệp tại Hải Phòng”

Chiều 21/6, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học “Chuyển đổi xanh, bền vững và thực hành ESG – tích hợp chiến lược phát triển doanh nghiệp tại Hải Phòng” nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, cập nhật xu hướng mới về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhận diện cơ hội, thách thức trong quá trình hội nhập và phát triển.

Quanh cảnh Hội thảo

Hải Phòng là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước xây dựng, ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh từ năm 2014 với 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Đình Vinh phát biểu khai mạc

Tại Hội thảo các đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ về lộ trình chuyển đổi xanh hướng tới phát triển bền vững của doanh nghiệp; kinh nghiệm trong chuyển đổi xanh, ứng dụng ESG trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;  các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp Hải Phòng tham gia vào chuỗi cung ứng xanh, bền vững…

Thông qua các nội dung tại Hội thảo về chuyển đổi xanh và thực hành ESG sẽ giúp nâng cao nhận thức về vai trò của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với các tiêu chuẩn mới về trách nhiệm và môi trường.

Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia Võ Xuân Hoài phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo tạo cơ hội để các doanh nghiệp cùng chia sẻ sứ mệnh, tầm nhìn và mục tiêu, tìm kiếm cơ hội và tăng cường hợp tác, “xanh hoá” từ ý tưởng nhận thức đến hành động để cùng góp phần kiến tạo một tương lai xanh hơn, tươi đẹp hơn và bền vững hơn, quyết tâm cùng thành phố xây dựng thương hiệu “Thành phố Cảng biển xanh”.

Cổng thông tin điện tử thành phố