Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng: Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU và Kết luận số 01-KL/TW

Chiều 14/6/2024, Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập” và sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Lê Trung Kiên, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đào Phú Thùy Dương, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU:

Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng trong các doanh nghiệp. Công đoàn Khu kinh tế ngày càng lớn mạnh. Đoàn thanh niên khôi phục dần về tổ chức và hoạt động, có điểm nhấn phong trào. Hội Cựu chiến binh được củng cố từng bước.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 28- NQ/TU được tổ chức thực hiện nghiêm túc. Có nhiều cách làm đổi mới, hiệu quả trong công tác tuyên truyền vận động các doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp đồng thuận trong công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp đồng thuận trong việc thành lập và tạo điều kiện hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể. Nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và chủ doanh nghiệp về ý nghĩa, tầm quan trọng và mục đích, yêu cầu của công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước được nâng lên.

Đồng chí Đào Phú Thùy Dương, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng chủ trì Hội nghị.

Các tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước thực hiện tốt vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ theo quy định, đã có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của doanh nghiệp. Đội ngũ đảng viên khẳng định được tính tiền phong gương mẫu trong lao động, sản xuất và đạo đức, lối sông. Các doanh nghiệp có tổ chức đảng, đoàn thể luôn hoạt động ổn định, không để xảy ra đình công, lãn công. Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 28 của Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU với nhiều cố gắng, nỗ lực, chú trọng duy trì, phát triển tổ chức đảng, các tổ chức đoàn thể trong khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; cụ thể hóa Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch công tác; đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Coi trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng, đoàn thể vững mạnh và thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, đoàn viên. Tập trung chỉ đạo khảo sát, xác định đơn vị có điều kiện thành lập tổ chức đảng, đoàn thể và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức đảng, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội thanh niên. Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thành lập tổ chức đảng, đoàn thể theo kế hoạch đã đề ra.

Trao tặng Giấy khen cho các tập thể , cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 28- NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Trong những năm gần đây, Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng liên tục hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể và chỉ tiêu phát triển đảng viên mới được Thành ủy giao. Đảng ủy đã thành lập mới 56 tổ chức Đảng, kết nạp mới 700 đảng viên. Tính đến tháng 6/2024, toàn Đảng bộ có 1.091 đảng viên. Thành lập 317 tổ chức công đoàn cơ sở, phát triển được hơn 227.000 đoàn viên. Thành lập 26 tổ chức Đoàn Thanh niên với 1.411 đoàn viên tham gia.

Sau 3 năm triển khai Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận:

– Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. 100% tổ chức đảng được triển khai học tập chuyên đề hàng năm. Nhiều chi bộ đã tổ chức sinh hoạt theo chủ đề trọng tâm về học tập đạo đức Hồ Chí Minh.

– Từ kết quả thực hiện Chỉ thị 05, các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, tạo động lực để các cơ quan, các tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Các mặt công tác xây dựng đảng, công tác thu hút đầu tư của Đảng ủy- Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

– Qua thực tiễn công tác, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu ở các cấp đã được biểu dương, khen thưởng. Một số Đảng bộ đã có những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Cụ thể, hằng năm 100% tổ chức Đảng được triển khai học tập chuyên đề. Nhiều chi bộ tổ chức sinh hoạt theo chủ đề trọng tâm về học tập đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Qua thực tiễn công tác, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu ở các cấp đã được biểu dương, khen thưởng. Một số Đảng bộ đã có những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Đồng chí Lê Trung Kiên, Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban  Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đề nghị thời gian tới, Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng và các chi, đảng bộ trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo. Trong đó, mỗi đồng chí bí thư chi bộ, đảng viên tại các doanh nghiệp thực sự là “cầu nối” gắn kết chủ doanh nghiệp với người lao động trong các đơn vị.

Đồng chí Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng lưu ý, cùng với việc công tác phát triển tổ chức Công đoàn cần hướng đến thành lập tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn liên quan đến khai hồ sơ lý lịch kết nạp đảng viên mới và các nghiệp vụ công tác đảng đối với cán bộ cấp uỷ; đổi mới công tác tuyên truyền các hoạt động, sự kiện, phong trào thi đua lao động sản xuất từ đó phát hiện quần chúng ưu tú để bồi dưỡng kết nạp. Ngoài ra, các chi, đảng bộ cần chủ động rà soát, lựa chọn cán bộ đủ năng lực, uy tín tham gia cấp uỷ nhiệm kỳ mới…

Trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng đã tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 28- NQ/TU, ngày 10/11/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập giai đoạn 2009 – 2024. Tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh” giai đoạn 2022 – 2024.

Trung tâm Dịch vụ việc làm – Đào tạo – Xúc tiến đầu tư