Hải Phòng điểm sáng trong thu hút đầu tư

Trên cơ sở hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cùng với nhiều cơ chế chính sách và thủ tục hành chính thông thoáng, Hải Phòng hiện đang là một điểm đến đầy hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Ngày 22/11/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư Công ty TNHH Jyuichiya (Japan) thực hiện dự án “Nhà máy cơ khí Jyuichiya Việt Nam” tại Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Mục tiêu và quy mô của dự án là sản xuất 2.160 tấn các sản phẩm kết cấu thép và các sản phẩm gia công từ kim loại/năm. Tổng vốn đầu tư của dự án là gần 05 triệu USD. Theo kế hoạch, dự án sẽ vận hành chính thức từ tháng 01/2018.

Bên cạnh các dự án mới nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhiều dự án cũng điều chỉnh tăng vốn khá lớn. Điển hình là cùng ngày, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh dự án “Dự án đầu tư xây dựng kho xăng dầu 45.000 m3” cho nhà đầu tư Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Hoàng Huy (nhà đầu tư trong nước), về việc điều chỉnh tăng vốn đầu tư, vốn góp và tiến độ thực hiện dự án tại Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Theo đó, tổng vốn đầu tư của dự án được điều chỉnh tăng từ hơn 322 tỷ đồng lên hơn 353 tỷ đồng, trong đó vốn góp để thực hiện dự án được điều chỉnh tăng từ gần 100 tỷ đồng lên gần 234 tỷ đồng. Mục tiêu và quy mô của dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh hệ thống kho chứa xăng dầu hoàn chỉnh với tổng công suất tồn trữ 45.000 m3 cùng với hệ thống công nghệ, thiết bị, công trình phụ trợ đồng bộ, hiện đại, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường; phục vụ nhu cầu tiêu thụ của thành phố Hải Phòng và các tỉnh, thành phố phía Bắc, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia. Theo dự kiến, dự án sẽ đi vào vận hành chính thức từ quý I năm 2017.

Đạt được kết quả trên thời gian qua, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã áp dụng nhiều chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư, thông thoáng và giúp các nhà đầu tư tiết kiệm thời gian trong giải quyết các thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện để các nhà đầu tư yên tâm tập trung vào các hoạt động kinh doanh. Đồng thời Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã đôn đốc các nhà đầu tư hạ tầng tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án cơ sở hạ tầng và các dịch vụ liên quan tại Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải và các khu công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và tạo sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư đến với thành phố./.

Thực hiện: Trung tâm Thông tin – tư vấn dịch vụ kỹ thuật công nghiệp và môi trường