Thông tin nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong KCN, KKT đợt 2 ngày 28/12/2023

Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Công văn số: 6262/BQL-LĐ

(Thông tin chi tiết và tổng hợp nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế tháng đợt 2 tháng 12/2023. Chi tiết theo file đính kèm).

Tổng hợp tuyển dụng tháng đợt 2 tháng 12/2023 

Chi tiết tuyển dụng đợt 2 tháng 12/2023