Tin tức chuyên đề

Chuyển đổi số tại Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng – Vì mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính công, thu hút đầu tư – Kỳ I: Chuyển đổi số từ nhận thức đến giải pháp

Thực hiện chuyển đổi số là một nội dung nằm trong chủ đề năm 2022 của thành phố Hải Phòng hướng đến công cuộc cách mạng 4.0. Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế…

Hải Phòng: Các KCN chuyển đổi số để thu hút đầu tư

Việc áp dụng chuyển đổi số trong quy trình quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ là yếu tố quan trọng để các KCN nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và hội nhập kinh tế quốc tế. Mặc dù 12 KCN, KKT đang…