Thêm dự án FDI mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong Khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng

Ngày 31/5/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư Công ty TNHH Văn phòng phẩm Wan Li Việt Nam để thực hiện “Dự án sản xuất đồ gỗ nội thất New World Việt Nam” tại Khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng, thành phố Hải Phòng.

Mục tiêu và quy mô của dự án là sản xuất gỗ lát sàn với sản lượng 1,5 triệu m2/năm; gỗ tấm ô kan với sản lượng 5 triệu m2/năm và gỗ tấm khác với sản lượng 3 triệu m2/năm. Tổng vốn đầu tư của dự án là 1,5 triệu USD, trong đó vốn góp để thực hiện dự án là 200 nghìn USD. Diện tích đất dự kiến sử dụng 7.500 m2, thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Theo kế hoạch, dự án sẽ đi vào sản xuất chính thức từ tháng 8/2016./.

Thực hiện: Trung tâm Xúc tiến đầu tư