Điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư cho dự án trong Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ Vsip Hải Phòng

Ngày 08/6/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho dự án “Nhà máy sản xuất linh kiện kim loại cho máy in, thiết bị gia dụng, thiết bị điện, điện tử công nghiệp” cho nhà đầu tư Công ty TNHH Kein Hing Muramoto (Việt Nam), chứng nhận về việc điều chỉnh diện tích và tăng vốn đầu tư từ 3,9 triệu USD lên 4,4 triệu USD để thực hiện dự án tại Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, huyện Thủy Nguyên, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Mục tiêu của dự án là sản xuất linh kiện kim loại cho máy in, thiết bị gia dụng, thiết bị điện, điện tử công nghiệp (100% sản phẩm để xuất khẩu) với quy mô 4.000 tấn/năm. Diện tích đất dự kiến sử dụng được điều chỉnh tăng từ 5.235 m2 lên 7.628 m2. Thời gian thực hiện dự án là 43 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Dự án đã đi vào hoạt động sản xuất chính thức từ tháng 12/2015./.

Thực hiện: Trung tâm Xúc tiến đầu tư