Đo lợi ích và thách thức từ RCEP

Hiệp định thương mại tự do (FTA) có quy mô lớn nhất thế giới này sẽ mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp các nước thành viên, trong đó có Việt Nam. Hội nghị Cấp cao ASEAN được tổ chức trực tuyến tại Hà Nội trong tuần này. FTA thứ…

KHAI MẠC LỚP TẬP HUẤN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019

Sáng ngày 06/11/2020, tại Trung tâm giới thiệu việc làm và dạy nghề số 31 Điện Biên Phủ, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp với Văn Phòng Giới sử dụng lao động – VCCI tổ chức “Lớp tập huấn Bộ luật…