KHAI MẠC LỚP TẬP HUẤN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019

Sáng ngày 06/11/2020, tại Trung tâm giới thiệu việc làm và dạy nghề số 31 Điện Biên Phủ, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp với Văn Phòng Giới sử dụng lao động – VCCI tổ chức “Lớp tập huấn Bộ luật Lao động năm 2019 và những nội dung mới về tiền lương, định mức lao động” cho các cán bộ nhân sự doanh nghiệp, cán bộ công đoàn cơ sở trong Khu kinh tế Hải Phòng.

Quang cảnh của hội nghị

Về dự và chỉ đạo Lớp tập huấn có đồng chí Hoàng Đình Long – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, giảng viên lớp tập huấn, ông Lê Tiến Đạt – Phó Văn phòng Giới sử dụng Lao động – VCCI VN cùng sự tham gia của các đồng chí cán bộ công đoàn, cán bộ nhân sự các doanh nghiệp tại 60 doanh nghiệp trong Khu kinh tế Hải Phòng, các đồng chí phóng viên cơ quan thông tấn báo chí.

Tại lớp tập huấn, đồng chí Hoàng Đình Long đã phổ biến những nội dung cơ bản trong Bộ luật Lao động năm 2019: Bộ luật Lao động được ban hành ngày 23/6/1994, đã qua bốn lần sửa đổi và bổ sung trước đó vào các năm 2002, 2006, 2007, 2012. Đến năm 2019, Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 (gọi là BLLĐ 2019) được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2019, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021; Bộ Luật gồm 17 chương, 220 điều (giảm 22 điều so với Bộ luật Lao Động năm 2012). Ngoài ra, các đại biểu tham dự Lớp tập huấn còn được giới thiệu thêm những thay đổi của Bộ luật Lao động năm 2019 về mở rộng đối tượng áp dụng, hình thức của Hợp đồng Lao động, chi tiết các điều khoản,…

Đồng chí Hoàng Đình Long phổ biến kiến thức với các đại biểu tham gia Lớp tập huấn

Việc tổ chức Lớp tập huấn đã giúp các cán bộ nhân sự doanh nghiệp, cán bộ công đoàn cơ sở trong khu kinh tế Hải Phòng tiếp cận được thông tin, nội dung của Bộ luật Lao động để có kiến thức tuyên truyền, phổ biến cho người lao động trong doanh nghiệp nắm rõ những quyền lợi, trách nhiệm của mình theo Pháp luật hiện hành, giúp ổn định đời sống tinh thần, vật chất, đảm bảo cho người lao động yên tâm lao động, sản xuất./.

Thực hiện: Phan Quyền