Tổ chức lớp đào tạo an toàn lao động cho cán bộ công nhân viên công ty TNHH Yanagawa Seiko Việt Nam

Vào ngày 30 và 31/10/2020 vừa qua, công ty TNHH YANAGAWA SEIKO Việt Nam thuộc khu Khu công nghiệp NOMURA Hải Phòng phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Dịch vụ việc làm Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng đã tổ chức lớp đào tạo an toàn lao động cho cán bộ công nhân viên lao động tại hội trường của công ty. Tham dự lớp đào tạo có ban lãnh đạo công ty, đại diện của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và dịch vụ việc làm cùng tập thể công nhân lao động của công ty.

2020_11_23_1(1).jpg

Công ty TNHH YANAGAWA SEIKO Việt Nam

Người lao động khi làm việc sẽ chịu tác động của các yếu tố điều kiện lao động, trong đó có những yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại gây bất lợi cho bản thân người lao động, có thể gây ra tai nạn lao động, ảnh hưỏng xấu đến sức khỏe người lao động. Do đó, việc tổ chức lớp đào tạo an toàn lao động nhằm bảo vệ người lao động khỏi những tác nhân trên và nâng cao nhận thức của họ về ý nghĩa xã hội cũng như lợi ích kinh tế của công tác đảm bảo an toàn lao động.

Tham gia lớp đào tạo, các học viên của được phổ biến những kiến thức về các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động; quyền và nghĩa vụ của người lao động cũng như người sử dụng lao động, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, quản lý sức khỏe của người lao động,…

2020_23_11_3(1).png

Quang cảnh lớp học

Thông qua việc tổ chức lớp đào tạo an toàn lao động, ban lãnh đạo công ty YANAGAWA SEIKO cũng như đại diện của Trung tâm hy vọng các học viên được hiểu rõ ý nghĩa vô cùng quan trọng của công tác bảo đảm an toàn lao động, qua đó nâng cao tinh thần cảnh giác và giảm thiểu những rủi ro trong quá trình sản xuất, chi phí chữa bệnh, chi phí thiệt hại do tai nạn lao động,…góp phần làm tăng năng suất lao động, cải thiện chất lượng cuộc sống./.

Thực hiện: Nguyễn Đức Linh