LĐLĐ Hải Phòng: 72% doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể

2020_11_13_4.jpg

Ông Tống Văn Băng – Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Ảnh MD

Chiều 12.11, Liên đoàn Lao động TP. Hải Phòng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn thành phố về thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT).

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở tại Hải Phòng trao đổi, thảo luận về kết quả triển khai TƯLĐTT từ năm 2018 đến nay.

Trong đó, tập trung làm rõ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai: Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, có tính chất gia đình nên các bản thỏa ước mang tính hình thức, không đi vào thực chất nâng cao phúc lợi người lao động…

Bên cạnh đó, cán bộ công đoàn chưa nắm chắc các quy trình thương lượng, ký kết TƯLĐTT; một số cán bộ công đoàn kiêm nhiệm, hưởng lương của doanh nghiệp nên các điều khoản trong thỏa ước hầu hết là đề xuất, không mang tính chất thương lượng….

Để khắc phục khó khăn, các đại biểu đề xuất giải pháp như công đoàn cấp trên công khai một số bản thỏa ước chất lượng cao làm cơ sở để các đơn vị tham khảo, học tập;

Bên cạnh tập huấn quy trình thương lượng TƯLĐTT với cán bộ công đoàn, cần tuyên truyền về TƯLĐTT để người lao động hiểu, đóng góp ý kiến xây dựng thỏa ước thiết thực, chất lượng….

Từ năm 2018 đến nay, các cấp công đoàn thương lượng, ký mới 236 TƯLĐTT, ký lại 428 TƯLĐTT, nâng tổng số TƯLĐTT là 1.051 bản trên tổng số 1.458 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn. Trong đó, 24 bản thỏa ước loại A, 92 bản loại B, 483 bản loại C và 452 bản loại D.

Một bản TƯLĐTT nhóm doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Tràng Duệ được Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng thương lượng, ký kết thành công, tạo sự thống nhất đồng bộ bảo đảm quyền lợi người lao động.