Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần

Vào ngày 5/4/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 4/2021. Dự buổi sinh hoạt có đồng chí Bùi Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (BQL); đồng chí Nguyễn Công Thành, Bí thư Đảng ủy, Chánh văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng; các đồng chí cán bộ của BQL, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Dịch vụ việc làm Khu kinh tế Hải Phòng, trường Trung cấp Khu kinh tế,…

Cán bộ, công viên chức BQL thực hiện nghi thức chào cờ

Sau phần nghi thức chào cờ, đồng chí Nguyễn Công Thành đã thông tin những kết quả nổi bật của BQL đã đạt được trong thời gian qua về thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào địa bàn thành phố, tổ chức thành công Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng,… Đồng thời, đồng chí Nguyễn Công Thành cũng thông báo về những phương hướng sắp tới trong công tác của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, đẩy mạnh hơn nữa xúc tiến đầu tư, dự kiến mở các lớp học cảm tình Đảng vào tháng 4 và tháng 5 năm 2021 cho quần chúng ưu tú từ các công đoàn doanh nghiệp trong Khu kinh tế Hải Phòng.

Đồng chí Nguyễn Công Thành, Bí thư Đảng ủy, Chánh văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phát biểu tại buổi sinh hoạt

Cũng tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bùi Ngọc Hải đã nhận xét, đánh giá công tác của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng trong thời gian qua, nêu ra những mặt hạn chế cần phải khắc phục của BQL trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid 19 gây ra đối với nền kinh tế, sự thay đổi về bố trí nhân sự của BQL trong tháng 3/2021. Đặc biệt, đồng chí Bùi Ngọc Hải nhấn mạnh việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Tích cực đẩy mạnh hơn nữa công tác xúc tiến đầu tư; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính hỗ trợ các doanh nghiệp trong và ngoài nước trên địa bàn thành phố; phát hành Bản tin Xúc tiến đầu tư,….

Đồng chí Bùi Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phát biểu tại buổi sinh hoạt

Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí Bùi Ngọc Hải mong muốn, hy vọng các cán bộ đang công tác tại BQL, đơn vị sự nghiệp thuộc BQL tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối với hoạt động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, rèn luyện, phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; tích cực đóng góp vào sự nghiệp phát triển của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cũng như sự phát triển chung của thành phố./.

Thực hiện: Phan Quyền