Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong cán bộ, công chức thành phố Hải Phòng năm 2023

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 274/KH-UBND tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong cán bộ, công chức thành phố Hải Phòng năm 2023, nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức cho đội ngũ cán bộ, công chức về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2023.

Đối tượng dự thi là cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố bao gồm: Cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng; các Ban, Chi cục và tương đương trực thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố (Bảo hiểm xã hội, Công an, Thuế, Hải quan); UBND các quận, huyện (bao gồm cả UBND xã, phường, thị trấn thuộc quận, huyện).

Theo đó, nội dung Hội thi gồm có 02 phần: Phần 1 (phần thi bắt buộc đối với các cơ quan, đơn vị: Tỷ lệ cán bộ, công chức tham gia tối thiểu là 70% đối với cơ quan thuộc UBND thành phố, 50% đối với cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố), thi trắc nghiệm trên phần mềm theo Bộ câu hỏi của Ban Tổ chức về tìm hiểm chủ trương của Đảng, chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC, các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của thành phố liên quan đến công tác CCHC; Phần 2 (phần thi khuyến khích): Thi xây dựng video clip tuyên truyền về sáng kiến CCHC, mỗi cơ quan, đơn vị xây dựng ít nhất 01 video clip không quá 7 phút dưới dạng: video clip có lời bình và đồ họa sinh động; phóng sự, tiểu phẩm để tuyên truyền về sáng kiến CCHC, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công hoặc những mô hình, giải pháp đẩy mạnh CCHC tại địa phương.

Hình thức Dự thi, phần thi trắc nghiệm tổ chức trực tuyến trên Internet, đường link tham gia dự thi được tích hợp tại địa chỉ: Cổng thông tin điện tử thành phố; Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ và Cổng thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị; được công bố và trao Giải hàng tuần. Video clip lưu trữ bằng USB gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18/11/2023; kết quả được công bố và trao Giải tại Lễ tổng kết.

Hội thi sẽ diễn ra trong 04 tuần, dự kiến bắt đầu từ ngày 23/10/2023, kết thúc vào ngày 17/11/2023.

Tài liệu đính kèm: Kế hoạch số 274/KH-UBND

Trang chủ hội thi: https://thicchchaiphong.hethong.vn/competition/hoi-thi-truc-tuyen-tim-hieu-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-trong-can-bo-cong-chuc-thanh-pho-hai-phong-nam-2023