Đoàn Hiệp hội quản lý chuỗi cung ứng và Logistic thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) có buổi thăm và làm việc với đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

Ngày 25/4/2023, Đoàn Hiệp hội quản lý chuỗi cung ứng và Logistic thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) có buổi thăm và làm việc với đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

Tại buổi làm việc, 2 bên đã trao đổi thẳng thắn, cởi mở về tiềm năng, lợi thế thu hút đầu tư nước ngoài của Hải Phòng cũng như cơ hội hợp tác phát triển giữa hai thành phố Thâm Quyến và Hải Phòng trong tương lai.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Dịch vụ việc làm KKT Hải Phòng