Phóng sự – Tiến độ xây dựng Khu nhà ở xã hội của Công ty TNHH Pegatron Việt Nam tại Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải