Phóng sự – Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng nỗ lực trong thu hút FDI

Bằng sự đổi mới và quyết tâm, quyết liệt của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng trong công tác thu hút đầu tư, thành phố Hải Phòng đã về đích và vượt chỉ tiêu thu hút FDI từ tháng 8, trong đó 96% vốn FDI mới nằm trong các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng thực hiện phóng sự. Xem phóng sự tại đây.