LĐLĐ TP.Hải Phòng: Thưởng “nóng” công đoàn cơ sở có thỏa ước đạt loại A, B

2020_11_13_6.jpg

Ký kết thỏa ước LĐTT tại doanh nghiệp FDI Hải Phòng. Ảnh DL

Liên đoàn Lao động TP. Hải Phòng quy định, mỗi bản thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) loại A công đoàn cơ sở trực tiếp thương lượng được hỗ trợ 5 triệu đồng, loại B được hỗ trợ 3 triệu đồng.

Liên đoàn Lao động TP. Hải Phòng vừa ban hành Quy chế tạm thời chấm điểm, xếp loại và thí điểm hỗ trợ kinh phí thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT).

Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 307/QĐ-LĐLĐ ngày 9.11.2020 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cụ thể, tại Điều 9 về TƯLĐTT ngành, TƯLĐTT có nhiều doanh nghiệp tham gia, với mỗi bản TƯLĐTT có từ 5 đến dưới 10 doanh nghiệp tham gia và được đánh giá xếp loại B trở lên, công đoàn trực tiếp thương lượng và ký kết TƯLĐTT được hỗ trợ kinh phí 20 triệu đồng.

Những bản TƯLĐTT có từ 10 doanh nghiệp trở lên tham gia hoặc TƯLĐTT ngành được đánh giá loại B trở lên, công đoàn trực tiếp thương lượng được hỗ trợ 30 triệu đồng.

Ngoài ra, với TƯLĐTT doanh nghiệp hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, mỗi bản TƯLĐTT loại A công đoàn cơ sở trực tiếp thương lượng được hỗ trợ 5 triệu đồng, loại B được hỗ trợ 3 triệu đồng.

Tùy theo số lượng người lao động của doanh nghiệp (từ 500 lao động trở lên) và các lợi ích đạt được của mỗi bản thỏa ước, Hội đồng đánh giá xem xét đề nghị tăng mức thưởng tối đa loại A là 10 triệu đồng, loại B là 6 triệu đồng.

Ông Hoàng Đình Long – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng – cho biết: “Mặc dù đây mới chỉ là quy chế tạm thời, tuy nhiên, Liên đoàn lao động TP.Hải Phòng mong muốn qua đó khuyến khích, tạo động lực để đội ngũ cán bộ công đoàn nỗ lực hơn nữa trong xây dựng, thương lượng và ký kết TƯLĐTT, phấn đấu nhiều hơn nữa các bản TƯLĐTT đạt từ loại B trở lên trong năm 2021 và những năm tiếp theo”.

Nguồn: laodong.vn