Ký thoả ước nhiều doanh nghiệp với 40 điều khoản có lợi cho người lao động

Các  doanh nghiệp kí kết thoả ước lao động tập thể các công ty trong Tập đoàn đầu tư Sao Đỏ. Ảnh CTV

Các doanh nghiệp kí kết thoả ước lao động tập thể các công ty trong Tập đoàn đầu tư Sao Đỏ. 

Hải Phòng – Sáng 30.10, Công đoàn Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Sao Đỏ tổ chức hội nghị công bố quyết định sáp nhập công đoàn cơ sở và ký kết thoả ước lao động tập thể các công ty trong tập đoàn.

Tại hội nghị, Công đoàn Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Sao Đỏ báo cáo quá trình sáp nhập công đoàn cơ sở và ký kết thoả ước lao động tập thể các công ty trong tập đoàn.

Theo đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Sao Đỏ gồm các công ty thành viên là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Sao Đỏ và Công ty Cổ phần Petrol Sao Đỏ. Các công ty hiện nay đang cùng sinh hoạt Đảng chung tại Chi bộ Đảng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Sao Đỏ.

Tổng số lao động tại 3 công ty là 77 người, 100% là đoàn viên công đoàn. Với số lượng lao động tại các doanh nghiệp rất ít cho nên nguồn lực bị phân tán, việc tổ chức các hoạt động lớn cho người lao động bị hạn chế. Do đó, mặc dù là đơn vị hạ tầng, nhưng hoạt động của các Công đoàn cơ sở trong tập đoàn Sao Đỏ chưa thu hút được sự quan tâm, tham gia phối hợp của các công đoàn cơ sở khác trong khu công nghiệp.

Trước tình hình đó, Công đoàn 3 công ty trong tập đoàn Sao Đỏ đã xin ý kiến của lãnh đạo doanh nghiệp, cấp ủy Chi bộ và thống nhất đề nghị Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng cho phép sáp nhập thành một đơn vị. Theo đó, sáp nhập Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Sao Đỏ và Công đoàn Công ty Cổ phần Petrol Sao Đỏ vào Công đoàn Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Sao Đỏ. 18 đoàn viên thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Sao Đỏ, 6 đoàn viên thuộc Công đoàn Công ty Cổ phần Petrol Sao Đỏ về sinh hoạt tại Công đoàn Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Sao Đỏ. Cùng với đó, kiện toàn Ban Chấp hành công đoàn Công ty CP Tập đoàn Sao đỏ từ 3 người lên 5 người.

 

 Ban Chấp hành công đoàn Công ty CP Tập đoàn Sao đỏ sau khi được kiện toàn. 

Cùng với sáp nhập, kiện toàn, Công ty lấy ý kiến người lao động, sau đó rà soát lại thỏa ước lao động tập thể của các doanh nghiệp. Sau khi tổng hợp, Ban Chấp hành công đoàn thống kê có 38 nội dung có lợi hơn so với quy định của pháp luật và gửi các nội dung của dự thảo Thỏa ước Lao động tập thể về Liên đoàn Lao động thành phố, Công đoàn Khu kinh tế đề nghị hỗ trợ, xây dựng dự thảo Thỏa ước lao động tập thể các doanh nghiệp trong tập đoàn đầu tư Sao Đỏ.

Bản thỏa ước gồm 3 chương, 19 điều với hiệu lực 3 năm kể từ ngày ký kết.  Thỏa ước Lao động tập thể gồm 40 điều khoản có lợi hơn quy định pháp luật với những nội dung sau: Khoảng cách giữa các bậc lương ít nhất 5%, nâng lương định kỳ 1 năm/lần; lương ngừng việc 100% tiền lương theo hợp đồng lao động; phụ cấp ăn ca: Tối thiểu 30.000 đồng; Thưởng Tết Nguyên đán ít nhất 1 tháng lương cùng phụ cấp theo hợp đồng lao động; thưởng ngày 1.5, 2.9 2.000.000 đồng đối với lãnh đạo phòng ban/bộ phận và 1.000.000 đồng đối với cán bộ nhân viên các phòng ban/bộ phận; Khám sức khỏe định kỳ: tối thiểu từ 300.000 đồng/người/lần.

Nguồn: laodong.vn