Khối thi đua công đoàn ngành tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019

Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn lao động thành phố, ngày 12/3/2019, tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Khối thi đua công đoàn ngành thành phố gồm 8 công đoàn ngành trực thuộc Liên đoàn lao động thành phố đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019. Tham dự hội nghị có ông Hoàng Đình Long – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố; ông Nguyễn Công Thành – Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế; ông Trần Vĩnh Hoàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế; đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng Hải Phòng, Văn phòng, các Ban chuyên đề, Trung tâm tư vấn pháp luật, Hội đồng thi đua khen thưởng Liên đoàn lao động thành phố.

Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng là đơn vị Trưởng khối thi đua

Sau khi thảo luận, tổng hợp và tiếp thu ý kiến dự thảo giao ước thi đua, 8 công đoàn ngành trong khối thi đua đã thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2019 với 7 nội dung và thang điểm cụ thể cho từng nội dung như sau:

  1. Thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân viên chức lao động: 20 điểm
  2. Công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao trong cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động: 12 điểm
  3. Phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn: 15 điểm
  4. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở gắn với việc củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh: 20 điểm
  5. Triển khai có hiệu quả công tác nữ công: 07 điểm
  6. Hoàn thành chỉ tiêu Tài chính Liên đoàn Lao động thành phố giao và các chỉ tiêu vận động quỹ Mái ấm công đoàn, các quỹ từ thiện do Thành phố phát động: 15 điểm
  7. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra và tư vấn pháp luật: 06 điểm

Tổng điểm là 95 điểm để xét khen thưởng và điểm cộng tối đa là 5 điểm cho các hoạt động vượt chỉ tiêu đề ra.

8 công đoàn ngành trong khối thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2019

Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng là đơn vị Trưởng khối thi đua. Căn cứ các nội dung đã ký kết giao ước, các công đoàn ngành Hải Phòng cùng cam kết thực hiện nghiêm túc và quyết tâm phấn đấu thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong giao ước thi đua năm 2019./.

Thực hiện: TL – Trung tâm thông tin, dịch vụ kỹ thuật công nghiệp và môi trường