KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG ĐỢT 1 NĂM 2024

Thực hiện chương trình công tác năm 2024; Kế hoạch số 39-KH/ĐU ngày 22/01/2024 của Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng về tổ chức bồi dưỡng nhận thức về đảng đợt 1 năm 2024; Sáng ngày 24/3/2024, Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng đợt 1 năm 2024 cho quần chúng ưu tú có nguyện vọng gia nhập đảng công sản Việt Nam. Dự lễ khai giảng có: Đồng chí Đào Phú Thùy Dương, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế, chủ trì lễ khai giảng; đồng chí Nguyễn Công Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khu kinh tế; Đại diện các cơ quan báo chí, truyền hình trên địa bàn thành phố dự và đưa tin về lễ khai giảng:

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng đợt này có khoảng 140 quần chúng ưu tú đến từ các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế. Tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, các học viên được tiếp thu và nghiên cứu các chuyên đề gồm: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam…. Qua đó giúp các học viên những kiến thức cơ bản, cốt lõi nhất về Đảng Cộng sản Việt Nam; xác định được động cơ, mục đích đúng đắn khi và Đảng; củng cố lòng yêu nước, có ý thức phục vụ cộng đồng; tích cực rèn luyện rèn luyện về phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng